Alpyprovšechny.cz

Bezpečnost v horách

Jaká pravidla dodržovat a na co si dát pozor, abychom se z každé túry vrátili v pořádku zpět?

Nikdo z nás dopředu neví, co nás může během příštích okamžiků potkat, kdy se můžeme dostat do
potíží a kdy budeme potřebovat pomoc.
Když se nám něco neočekávaného přihodí doma, v práci, na ulici… (tj. v civilizaci), lze předpokládat,
že je kolem vás dost lidí schopných vám pomoci nebo vám přivolat pomoc. Když se dostanete vy nebo
někdo z vašich parťáků do nesnází v horách, většinou jste odkázáni sami na sebe a musíte si umět
poradit. A když jde o život, jde o minuty.

Pojďme si zrekapitulovat několik základních doporučení, která se vyplatí znát a respektovat pro bezpečný pobyt v horách:

 • Předem plánovat trasu (vědět kam jdeme, jaké je převýšení, jaký bude terén, kolik km a hodin cesty nás
  přibližně čeká, jaké jsou opěrné body /tj. horské chaty, salaše…/ na cestě atd.).
 • Informovat o konkrétní trase a o plánovaném návratu někoho dalšího (např. svého ubytovatele – většinou se sami ptají, kde jste byli, kam se chystáte zítra…, na recepci penzionu, případně někoho z rodiny nebo známých).
 • Plánování trasy a její náročnost přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a kondici účastníků.
 • Rozložit si a nepřeceňovat své síly – nejdeme jenom k cíli, musíme mít dostatek sil i na cestu
  zpět.
 • Samotnou trasu i tempo chůze přizpůsobit nejslabšímu členovi týmu.
 • Mít sebou mapu nebo navigaci.
 • Vrátit se zpět, pokud kondice nebo počasí nedovolí pokračovat (není to žádná ostuda, naopak
  je to projev rozumné úvahy).
 • Sledovat předpověď počasí (zejména bouřky jsou velice nebezpečné – viz samostatná
  kapitola v tomto článku).
 • Pohybovat se pouze po značených cestách (přesto i na nich za mokra, sněhu nebo na
  ledovcových plochách může hrozit nebezpečí).
 • Mít sebou nabitý mobil a dodatečný zdroj (např. naplno nabitou powerbanku nebo náhradní
  baterii do mobilu).
 • Znát tísňová čísla, mít naistalovány aplikace Záchranka, Notfall App Bergrettung nebo jiné.
 • Mít správné vybavení (kvalitní obuv, oblečení, lékárničku, prostředky pro přivolání pomoci –
  např. píšťalku, reflexní tyčinky, dýmovnici…).
 • Mít dostatek jídla a hlavně pití.
 • Nechodit na túry sám (z mnoha důvodů je lepší podnikat túry min. ve 2 lidech – samozřejmě
  pokud to situace umožní).
 • Být kvalitně pojištěn.

 

Aplikace ZÁCHRANKA – mobilní aplikace, která dokáže zachránit životy

Tato užitečná aplikace by neměla chybět ve vašem mobilu. Aplikace byla vyvinuta v ČR a do provozu
uvedena v březnu 2016. Její hlavní funkcí je to, že spolu s tísňovým voláním odesílá na příslušné
operační středisko záchranky také přesné zeměpisné souřadnice volajícího. Aplikace Záchranka je
přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR (nově i v Rakousku a na území slovenských hor).
Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 (v Rakousku 144) a zároveň odesílá
záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou
155 (144) zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle
GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.

Od r. 2018 funguje aplikace Záchranka také v celém Rakousku. Pokud si čeští turisté budou
potřebovat přivolat pomoc, přidržením jediného tlačítka na tzv. chytrých telefonech odešlou
dispečerům zároveň svou přesnou GPS polohu. Stejně jako v ČR. Hory jsou na popsání místa nebo polohy nejhorší. Obvykle se těžko popisuje, kde se právě nacházíte, přitom určení polohy je pro rychlou a účinnou pomoc to nejzásadnější. Když někdo neumí dobře cizí jazyk tolik nevadí. Stačí říct jen pár základních slovíček nebo prostě jen HELP. Dispečerům bude jasné, že se jedná o nouzové volání. I kdybyste neřekli vůbec nic, stiskem tlačítka dáte vědět, že se něco děje, že potřebujete pomoc a hlavně určíte svou přesnou polohu.

Další funkčností aplikace ZÁCHRANKA je rychlý průvodce první pomocí, který vám může pomoci z té
nejhorší situace.

Po stažení aplikace je nutné zadat své jméno, příjmení a telefonní číslo. Jakmile je zadáte, přijde vám SMS s potvrzovacím kódem, který zadáte. V tu chvíli je vaše telefonní číslo ověřeno.
Při nastavení aplikace může uvést každý svá závažnější onemocnění nebo komplikace, které můžou
při záchraně života hrát zásadní roli.

Pro kontaktování tísňové linky je vyžadován signál vašeho operátora. V případě slabého signálu, kdy není možné odeslat vaši polohu pomocí dat, je generována SMS zpráva. Ta je na signál méně náročná než volání. Může se tedy stát i případ, kdy nebudete mít dostatek signálu k navázání telefonického hovoru s tísňovou linkou, vaše nouzová zpráva s polohou však odejde prostřednictvím SMS.

 

Aplikace NOTFALL APP BERGRETTUNG TIROL

V alpském prostoru Tyrolska můžete přivolat rychlou pomoc v horách kromě standardního horského
tísňového čísla 140 také prostřednictvím aplikace Notfall App Bergrettung Tirol. Pomůže vám nahlásit
nouzovou situaci a současně přenáší polohu pomocí GPS (podobně jako česká aplikace Záchranka).


Tato aplikace Horské záchranné služby Tyrolska je novou alternativní metodou pro hlášení nouzových
situací v horském terénu a je cenným doplňkem oficiálního alpského čísla tísňového volání 140. Může
však být použita pouze v Tyrolsku.
Přestože aplikace ZÁCHRANKA funguje na celém území Rakouska, doporučuji si pro všechny případy
stáhnout i tuto regionální aplikaci.

Existují i další podobné aplikace, které volají evropské číslo tísňového volání 112 a odesílají informace o vaší poloze, např. 112 WHERE ARE U. U této aplikace se nouzové číslo automaticky změní podle země, ve které se právě nacházíte (např. pokud jste právě v USA, aplikace navrhne místo čísla 112 číslo 911).

Je lepší mít nainstalováno více záchranných aplikací než žádnou.

 

Některá důležitá tísňová čísla:

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

140 Horská služba (Rakousko)

144 Záchranná služba (Rakousko)

118 Záchranná i horská služba (Itálie)

 

K tísňové lince 112:

Linka 112 je určena pro každého člověka, který se na území EU a některých dalších států (např. Švýcarsko, Norsko, Island…) ocitne v nouzové situaci a potřebuje urgentní pomoc záchranných či bezpečnostních složek. 

 • Linka 112 je jednotným evropským číslem tísňového volání.
 • Je dostupná z mobilů i pevných linek.
 • Je zdarma na celém území EU.
 • Umožňuje určení polohy volajícího.
 • Na linku 112 se na jako jedinou tísňovou linku lze dovolat bez SIM karty, bez odemčení mobilu i bez kreditu, ALE na místě musí být signál alespoň jednoho mobilního operátora (použije se síť dostupného operátora, tj. i když váš operátor nemá v místě signál).
 • Číslo tísňového volání se vytáčí bez předvolby.

 

Bouřky a jak se v nich chovat na horách

Bouřky doprovázené blesky znamenají v horách velké nebezpečí. Pokud jsou předpovídané bouřky (a krátkodobé předpovědi bývají většinou docela přesné), je lepší přizpůsobit túru tak, abyste se měli případně kam schovat nebo měli šanci vrátit se včas zpět do vašeho “základního tábora”. Když vás přesto na horách nečekaně zastihne bouřka, nezdržujte se na těchto místech:

 • na vrcholech hor,
 • na horských hřebenech,
 • na úpatích skal,
 • u vstupů do jeskyní,
 • u vodních ploch,
 • pod osamělými stromy.

Místo toho vyhledejte co nejdříve úkryt v údolí nebo v nějaké proláklině. Když vhodný úkryt není, doporučuji dřepnout si tzv. na bobek a počkat, než nejhorší bouřka přejde. V dobrém oblečení a pláštěnce nebo ponču se to dá (resp. musí) vydržet. Ideální je samozřejmě takové situaci předcházet. Bouřka většinou nepřichází neohlášeně během pár minut. Dá o sobě vědět těmito varovnými signály:

 • tmavě zbarvené mraky typu Cumulus,
 • dusno,
 • hromy v dálce,
 • zvedající se vítr.

 

Pojištění

Pro případ, že se přeci jen něco nepříjemného přihodí je důležité mít kvalitní pojištění. Co to je kvalitní pojištění? Pro mě je kvalitní pojištění takové pojištění, které pokrývá prakticky všechna rizika, která mohou nastat a když už dojde k pojistné události, nemusím nic platit ze svého a všechny náklady hradí pojišťovna. Proto je u pojištění důležité zejména rozsah pojištění a limity pojištění.

Já již několik let využívám služby ČSOB Premium. Je to soubor nadstandardních finančních a nefinančních služeb. Součástí ČSOB Premium je i prémiové cestovní pojištění ke kartě – v nejvyšší variantě a pro celý svět (pro mě i pro rodinné příslušníky). Toto pojištění obsahuje pojištění úrazu, léčebných výloh, zavazadel i odpovědnosti za škodu a také rozšířené asistenční služby. Součástí jsou i špičkové asistenční služby od právníka až po tlumočníka a řada dalších výhod (více informací najdete na stránkách csobpremium.cz).

Protože do Alp jezdím často, jsem i členem alpského spolku Alpenverein (AV). Neoddělitelnou součástí členství v Alpenverein je celosvětově platné pojištění. Toto celoroční pojištění platí pro široké spektrum volnočasových a sportovních aktivit. Kromě základního pojištění, které je součástí členství v AV, může každý člen AV rozšířit svou pojistnou ochranu (např. připojištěním trvalé invalidity). Členství v Alpenverein má spoustu dalších výhod (můžete se podívat na stránky Alpenverein.cz).

 

Vlastní zkušenost

Se záchrannou akcí mám bohužel osobní zkušenost, naštěstí jsem měl dobré pojištění. Před několika lety jsem měl na túře v Alpách nehodu a byl to nepříjemný zážitek i pro moje blízké, kteří byli u toho. Stalo se to naštěstí v blízkosti jedné chaty. Chatař přivolal vrtulník, záchranáři mě naložili do nafukovacího vaku a letěli jsme do nedaleké nemocnice v Innsbrucku. Po ošetření mě lékaři propustili. Vyšel jsem před nemocnici a nezbylo mi nic jiného než si zavolat taxi, které mě odvezlo zpět na chatu, kde jsem byl ubytován.

Účet za tuto událost byl přibližně takový:

 • přeprava vrtulníkem – 4100 euro
 • ošetření v nemocnici – 300 euro
 • taxi – 80 euro

Celkem tedy 4.480 euro, což je zhruba 120.000 Kč (!). Faktura za vrtulník a ošetření v nemocnici mi přišla asi po 2 týdnech domů poštou, taxi jsem platil hotově. Všechny doklady jsem poslal na pojišťovnu a za pár dní všechny náklady pojišťovna uhradila. Já nemusel platit ani cent. Měl jsem (a mám) prostě skvělé pojištění. Kdybych pojištění neměl, musel bych celou částku zaplatit z vlastních prostředků. A já chci peníze utrácet za mnohem příjemnější věci… Proto každému radím, bez dobrého pojištění nikam nejezděte.

 

ZÁVĚR:

 • Buďte zodpovědní.
 • Nepřeceňujte své síly.
 • Neriskujte zbytečně.
 • Nepodceňujte možná nebezpečí.
 • Myslete jako šachista (ten vždy myslí několik tahů dopředu a v několika variantách).
 • Buďte připraveni na nejhorší.
 • Když už se přeci jen něco stane, zachovejte klidnou hlavu a snažte se přivolat pomoc – kříkem, voláním, píšťalkou, světlem, ohněm, kouřem… jakkoliv.

 

Všem vám přeji, abyste nic z tohoto článku nepotřebovali využít v praxi. abyste si užívali krásu hor, měli v nich spoustu nádherných zážitků a z každé túry se vrátili v pořádku zpět.

 

Pozn.: Na jedné horské chatě jsem si vyfotil tento obrázek, který připomíná, že jsme smrtelní (MEMENTO MORI) a že nebezpečí může číhat na každém kroku…

Podobné příspěvky

Balící seznam do Alp: co nezapomenout doma

Jirka

Balící seznam: co nezapomenout doma

Jirka

Lékárnička vs. krabička první pomoci – doporučený obsah

Jirka

K vylepšování obsahu a k analýze návštěvnosti využíváme soubory cookie, které jsou sdíleny s partnery pro reklamu a analýzy. Prohlížíte-li naše stránky, předpokládáme, že s tím souhlasíte. Souhlasím Více informací